Referencie

Robíme pre klientov na celom území SR a ČR

ProjektSubjektRiešenie
Sport & Retail Park Slnečnice
DELTA CONSTRUCTION PLUS S.R.O., BRATISLAVA
 • elektroinštalácia
 • prípojky NN
Logistic park
LOGISTIC SPV 1 S.R.O., Bratislava
 • prípojka VN
 • napojenie spínacej stanice
 • elektroinštalácia
 • prípojky NN
MOK PRE VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV
3P DEVELOPMENT IS S.R.O., BRATISLAVA
 • prípojka VN
 • napojenie TS v novej lokalite
 • prípojky NN
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA IMM ROVINKA I. a II.
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A. S., Bratislava
 • prípojka VN
 • napojenie TS v novej lokalite
 • prípojky NN
VÝROBNO – SKLADOVÁ HALA
RÖCHLING AUTOMOTIVE SLOVAKIA S.R.O., BRATISLAVA
 • prípojka VN
 • napojenie novovybudovanej TS a
  sekundárnych prívodov do hlavného rozvádzača výr. prevádzky
 • elektroinštalácia
PTPZ – EUROVALLEY – PLAVECKÝ ŠTVRTOK ZÓNA E
LUGO S.R.O., BRATISLAVA
 • prípojka VN
 • napojenie novovybudovanej TS a
  sekundárnych prívodov do hlavného rozvádzača výr. prevádzky
 • elektroinštalácia
PRIEMYSELNÝ PARK SEREĎ
SEREĎ LOGISTICS AND INDUSTRY S.R.O., BRATISLAVA
 • prípojka VN
 • napojenie novovybudovanej TS a
  sekundárnych prívodov do hlavného rozvádzača výr. prevádzky
 • elektroinštalácia
LOGISTICKÉ CENTRUM SENEC HALA D
GOODMAN SENEC 1 LOGISTICS S.R.O., BRATISLAVA
 • prípojka VN
 • napojenie novovybudovanej TS a
  sekundárnych prívodov do hlavného rozvádzača výr. prevádzky
 • elektroinštalácia
LOGISTICKÉ CENTRUM SEREĎ MOUNTPARK B
SEREĎ LOGISTICS AND INDUSTRY S.R.O., BRATISLAVA
 • prípojka VN
 • napojenie novovybudovanej TS a
  sekundárnych prívodov do hlavného rozvádzača výr. prevádzky
 • elektroinštalácia
BYTOVÉ DOMY HAMULIAKOVO
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A. S., BRATISLAVA
 • prípojka NN v novej lokalite
ROZŠÍRENIE SEK. DIST. ROZVODU NN
ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A. S., BRATISLAVA
 • prípojka NN v novej lokalite
OBJEKT PRE VÝROBU A SKLADOVANIE VÍNA
SKY GROUP SLOVAKIA SPOL. S R.O., PIEŠŤANY
 • elektroinštalácia
 • prípojky NN
ADMINISTRATÍVA, SKLAD, VZORKOVŇA A DISTRIBÚCIA
MP KOVANIA S.R.O., Bratislava
 • elektroinštalácia
 • prípojky NN
Novostavba telocvične
OBEC ROVINKA, ROVINKA
 • elektroinštalácia
 • prípojky NN
Avion Shopping park fáza II.
IKEA Centres, Bratislava
 • kompletná silnoprúdová inštalácia
TECHNOLOGICKÉ POLYGRAFICKĚ LINKY
SLOVENSKÁ GRAFIA, A.S., Bratislava
 • kompletná silnoprúdová inštalácia
 • kompletná slaboprúdová inštalácia
 • meranie a regulácia
 • servis a revízia
LINKY PRE SPRACOVANIE HYDINY MIROVICE
Vodňanská drůbež, a.s., Vodňany
 • kompletná silnoprúdová inštalácia
 • kompletná slaboprúdová inštalácia
 • servis a revízia
LINKY PRE SPRACOVANIE HYDINY Modřice
Vodňanská drůbež, a.s., Vodňany
 • kompletná silnoprúdová inštalácia
 • kompletná slaboprúdová inštalácia
 • servis a revízia
LINKY PRE SPRACOVANIE HYDINY Hodonín
Vodňanská drůbež, a.s., Vodňany
 • kompletná silnoprúdová inštalácia
 • kompletná slaboprúdová inštalácia
 • servis a revízia
LUXUSNÉ VILY A REZIDENCIE
CELÉ ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • Inteligentná elektroinštalácia
 • slaboprúdová inštalácia
 • programovanie systémov
 • revízia
© 2021 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2021 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital