Tenisová škola

Lokalita

Bratislava

Kategória

Občianska vybavenosť

Rok

2020

Rozsah riešenia

Future Generation Tennis School – prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, EPS, HSP, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital