Rezidencia Hron II

Lokalita

Zvolen

Kategória

IBV

Rok

2019

Rozsah

10 500 m2

Rozsah riešenia

Prípojky NN, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, návrh umelého a núdzového osvetlenia so svetelnotechnickým výpočtom EPS, UPS, prístupový systém, návrh osvetlenia, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital