Vila Myjava

Lokalita

Myjava

Kategória

Rezidencie

Rok

2020

Rozsah riešenia
KNX AMX

Distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, areálové osvetlenie, automatizovaná elektroinštalácia KNX: riadenie UK, CHLAD, VZT, tieniaci systém, rekuperácia, závlahový systém, svetelné a zásuvkové okruhy, riadenie audio / video, prístupový systém, návrh umelého osvetlenia so svetelnotechnickým výpočtom, štrukturovaná kabeláž, satelitné rozvody, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital