Fotovoltické
elektrárne
pre firmy na mieru

Fotovoltické
elektrárne
pre firmy na mieru

Špecializácia

Logistické centrá
Priemyselné objekty
Komerčné objekty

Projekcia a realizácia

Fotovoltické elektrárne

Klimatické zmeny, s nimi súvisiaci legislatívny tlak a nepriaznivý vývoj cien energií na globálnych trhoch nútia firmy inovovať a zefektivnovať prevádzkové náklady. Ideálnym spôsobom je využitie zelenej energie z obnoviteľných zdrojov akým je aj energia zo Slnka zúžitkovaná pomocou fotovoltickej elektrárne. Našou špecializáciou je kompletná projekcia aj realizácia fotovoltických elektrární pre logistické centrá, priemyselné a komerčné objekty. 

  Štúdia návratnosti

V prípade záujmu vypracujeme štúdiu návratnosti, aby ste vedeli správne alokovať zdroje a zvoliť vhodný druh a výkon fotovoltickej elektrárne v závislosti od jej využitia, spotreby elektrickej energie a ceny.

  Návrh fotovoltickej elektrárne

V projektovej fáze zohľadňujeme:

 • Aký je účel fotovoltickej elektrárne – výroba elektriny, ohrev TÚV, sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie, zníženie spotreby, predaj prebytkov elektrickej energie a iné.
 • Kde sa bude fotovoltická elektráreň nachádzať – konkrétne miesto, kde bude umiestnená.
 • Správne dimenzovanie výkonu – spotreba elektrickej energie, tepelné straty, potreba tepla na vykurovanie.
 • Správne dimenzovanie akumulátorov (ak budú).
 • Výber vhodnej zostavy a konfigurácie – druh, konkrétny výrobca, požadované funkcie, počet zdrojov a iné.
 • Výber panelov a vhodnej konštrukcie – stringovanie, upevnenie.
  Realizácia fotovoltickej elektrárne

Pri realizácií zabezpečujeme:

 • Kompletnú dodávku materiálu
 • Inštaláciu fotovoltických panelov a vhodnej konštrukcie
 • Elektroinštaláciu
 • Inštaláciu meničov, akumulátorov a ďalších komponentov
 • Sprevádzkovanie a nastavenie systému
Realizujeme výkony od jednotiek kW až po jednotky MW

Osvedčenia a certifikáty

Solárna energia

Potrebujete pomôcť s návrhom alebo realizáciou fotovoltickej elektrárne?

Solárna energia

Potrebujete pomôcť s návrhom alebo realizáciou fotovoltickej elektrárne?
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital