BIM

Building Information Modeling
Používame BIM pri príprave návrhov elektrických rozvodov. Pozrite si aké podklady od nás dostanete.

Výhody BIM

Inovuje proces projektovania
Na rozdiel od tradičného projektovania, BIM programy sú postavené na parametrických 3D modeloch, ktoré umožňujú pracovať a ukladať rôzne typy dát ako napríklad fyzikálne, mechanické, ekonomické alebo energetické.
Eliminuje chyby
Tým, že projektanti pracujú so širším spektrom dát, BIM im umožňuje kontrolu a simuláciu správnosti ich návrhov v reálnom prostredí, čím znižuje chybovosť v projektoch, ktoré by sa inak prejavili až počas realizácie.
Šetrí náklady
Samotná eliminácia chýb následne šetrí aj náklady investorov. Veľkou výhodou je aj to, že BIM umožňuje zdieľanie dát medzi jednotlivými profesiami, čo tiež redukuje čas potrebný na tvorbu a úpravy dokumentácie.
Zjednodušuje spoluprácu
Projektanti pracujú na 3D modely spoločne a modelujú stavbu, z ktorej získavajú všetky potrebné výstupy. Model je kompatibilný a umožňuje všetkým zúčastneným stranám efektívnu a rýchlu spoluprácu.
Automatizuje tvorbu dokumentácie
Keďže BIM model budovy je parametrický a obsahuje všetky potrebné dáta, je možné jednoduchým spôsobom vygenerovať potrebné výkresy, ale aj napríklad podklady na tvorbu cenovej ponuky alebo celkových nákladov.
Sme členmi
BIM Asociácia Slovensko

Vzorový projekt

Pripravili sme pre Vás vzorový projekt na nahliadnutie. Pozrite si ako vyzerá projekt elektroinštalácie navrhnutý v BIM.
3D model
3D wireframe
Schéma rozvádzača
Konfigurácia rozvádzača
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital