Návrh
Realizácia
Revízie

Naše služby
Zabezpečujeme kompletný návrh a realizáciu elektroinštalácií. Našou špecializáciou sú priemyselné, administratívno-obchodné a domové elektroinštalácie vysokého štandardu. Realizujeme aj rozvádzače, inteligentné a zabezpečovacie systémy.

Špecializácia

Rodinné domy
Bytové domy
Kancelárie
Obchodné priestory
Výrobné haly

Projekcia a realizácia

Elektrické inštalácie

Súčasťou každej budovy je komplexná elektrická inštalácia pozostávajúca z vnútorných silnoprúdových rozvodov, vnútorného prípadne vonkajšieho osvetlenia, bleskozvodovej sústavy a rôznych ďalších signalizačných alebo komunikačných rozvodov. Podľa individuálnych požiadaviek vieme naprojektovať a zrealizovať silnoprúdové aj slaboprúdové rozvody vrátane rôznych signalizačných, úsporných a zabezpečovacích systémov.
 • Silnoprúdové rozvody
 • Komunikačné a dátové rozvody
 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Meranie a regulácia

 • Prístupové systémy
 • Kamerové a zabezpečovacie systémy
 • Interiérové a exteriérové osvetlenie
 • Verejné osvetlenie

Projekcia a realizácia

Inteligentné elektroinštalácie

Špecifickou kategóriou elektroinštalácie sú inteligentné systémy riadenia budov, ktoré dokážu automaticky ovládať technologické, elektrotechnické a elektrické zariadenia akými sú napríklad osvetlenie, žalúzie a rolety, kúrenie, klimatizácia, audio a video technika, zavlažovacie systémy a mnohé ďalšie. Ponúkame kompletný návrh aj realizáciu inteligentných systémov KNX, Niko, ABB-free@home, vrátane programovania a oživenia celého systému. Zabezpečujeme tiež záručný a pozáručný servis.
Pracujeme so sýstémami

Výroba a montáž

Nízkonapäťové
rozvádzače

Všade tam, kde nestačí štandardizované riešenie ponúkame návrh, výrobu a montáž rôznych typov nízkonapäťových rozvádzačov na mieru pre aplikácie v priemysle alebo pre bytové a polyfunkčné budovy. Rozvádzače navrhneme presne podľa potrieb danej aplikácie, vyrobíme, dodáme a namontujeme, čím zabezpečíme bezproblémovú elektrifikáciu elektroinštalácie.
  Pre priemysel

Rozvádzače pre riadenie výrobných liniek
Rozvádzače pre výrobné zariadenia a stroje
Rozvodné skrine
Rozvádzače pre riadenie čerpadiel
Riadiace panely a ovládacie pulty
Záskokové automaty
Rozvádzače pre fotovoltaické elektrárne

  Pre polyfunkčné budovy

Hlavné distribučné rozvádzače
Podružné rozvádzače
Elektromerové rozvádzače 
Staveniskové rozvádzače
Rozvodnice NN
Rozvádzače pre inteligentné inštalácie
Kompenzačné rozvádzače
Zásuvkové a svetelné rozvádzače

  Pre domy a byty

Štandardné inštalačné rozvádzače
Rozvádzače pre inteligentné inštalácie
Elektromerové rozvádzače
Staveniskové rozvádzače

 •   Pre výrobné haly
  • Rozvádzače pre riadenie výrobných liniek
  • Rozvádzače pre výrobné zariadenia a stroje
  • Rozvodné skrine
  • Rozvádzače pre riadenie čerpadiel
  • Riadiace panely a ovládacie pulty
  • Záskokové automaty
  • Rozvádzače pre fotovoltaické elektrárne
 •   Pre polyfunkčné budovy
  • Hlavné distribučné rozvádzače
  • Podružné rozvádzače
  • Elektromerové rozvádzače 
  • Staveniskové rozvádzače
  • Rozvodnice NN
  • Rozvádzače pre inteligentné inštalácie
  • Kompenzačné rozvádzače
  • Zásuvkové a svetelné rozvádzače
  • Zbernicové prepojovacie mosty
 •   Pre domy a byty
  • Štandardné inštalačné rozvádzače
  • Rozvádzače pre inteligentné inštalácie
  • Elektromerové rozvádzače
  • Staveniskové rozvádzače

SLužby

Revízie
elektroinštalácie

Bezpečnosť a dobrý stav Vašej elektrinstalácie je veľmi dôležitý. Preto poskytujeme východiskové, pravidelné aj mimoriadne odborné prehliadky a skúšky – revízie elektroinštalácie v súlade s platnými slovenskými zákonmi, normami STN 33 1500 a STN 33 1600 a na základe osvedčení a oprávnení udelenými Technickou inšpekciou, a.s. Výsledkom je doklad – revízna správa o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky, ktorá odhalí prípadné chyby alebo závady. V prípade potreby sme tu pre Vás aj čo sa týka odborných a technických konzultácii zameraných na elektroinštalácie.

 • Revízie elektroinštalácie
 • Revízie strojov a zariadení
 • Revízie spotrebičov a el. náradia
 • Revízie bleskozvodov

Meranie

Analýza kvality
elektrickej energie

Overíme a vyhodnotíme parametre kvality elektrickej energie sieťovými analyzátormi. Zameriavame sa najmä na obsah vyšších harmonických, úroveň harmonického skreslenia siete, prepätia, flicker, napäťovú nesymetriu a ďalších parametrov ovplyvňujúcich prvky rozvodnej sústavy prípadne spoľahlivý chod výrobnej technológie. Vyhodnotíme výkonové parametre, napätia, prúdy a zanalyzujeme stav vzhľadom na dimenzovanie prvkov rozvodnej sústavy.
Potrebujete pomôcť s návrhom alebo realizáciou elektrických rozvodov?
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital