Autocentrum TODOS

Lokalita

Bratislava

Kategória

Obchodné priestory

Rok

2021

Rozsah riešenia

Prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, návrh umelého a núdzového osvetlenia so svetelnotechnickým výpočtom,EPS, HSP, UPS, prístupový, návrh osvetlenia, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital