Tri vody Rezidencie

Lokalita

Malinovo

Kategória

IBV

Rok

2018

Rozsah

36 domov

Rozsah riešenia

Prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia 36 bytových domov, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital