Malý Raj

Lokalita

Slov. Grob

Kategória

IBV

Rok

2019

Rozsah

27 domov

Rozsah riešenia

Prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia pre 27 bytových domov, návrh prístupového systému, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital