Vily nad Slatinou

Lokalita

Streženice

Kategória

IBV

Rok

2021

Rozsah

24 domov

Rozsah riešenia

Trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia 24 bytových domov, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital