Obchodná galéria Levice

Lokalita

Levice

Kategória

Občianska vybavenosť

Rok

2020

Rozsah riešenia

Prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, areálové osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, EPS, HSP, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital