Logisticko–priemyselný park Na Pántoch

Lokalita

Bratislava

Kategória

Logistika

Rok

2021

Rozsah

22 000 m2

Rozsah riešenia

Prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, EPS, HSP, bleskozvod a uzemnenie.

© 2021 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2021 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital