Interiér Skyclinic

Lokalita

Bratislava

Kategória

Neb. priestor

Rok

2022

Rozsah

260 m2

Rozsah riešenia

Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, kamerový a zabezpečovací systém.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital