Zariadenie sociálnych služieb

Lokalita

Sládkovičovo

Kategória

Soc. služby

Rok

2022

Rozsah

3 400 m2

Rozsah riešenia

Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, návrh umelého a núdzového osvetlenia so svetelnotechnickým výpočtom, EPS elektronický požiarny systém, HSP hlasovú signalizáciu požiaru, prístupový systém, kamerový systém, signalizačný systém, areálové osvetlenie, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital