Športová hala

Lokalita

Bratislava

Kategória

Občianska vybavenosť

Rok

2018

Rozsah riešenia

Prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, areálové osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, návrh umelého a núdzového osvetlenia so svetelnotechnickým výpočtom EPS, HSP, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital