Dom športu

Lokalita

Bratislava

Kategória

Administratíva

Rok

2015

Rozsah

9 750 m2

Rozsah riešenia

Prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, areálové osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital