Sídlo spoločnosti Dentons

Lokalita

Bratislava

Kategória

Administratíva

Rok

2020

Rozsah

4 000 m2

Rozsah riešenia

Silnoprúdová elektroinštalácia.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital