Sídlo spoločnosti Dentons

Lokalita

Bratislava

Kategória

Administratíva

Rok

2020

Rozsah

4 000 m2

Rozsah riešenia

Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia

© 2021 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2021 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital