Prevádzky Billa

Lokalita

Slovenská republika

Kategória

Obchodné priestory

Rok

2019 – 2023

Rozsah riešenia

Pre 45 prevádzok predajní Billa po celom Slovensku sme zrealizovali nasledovné: prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, areálové osvetlenie, silnoprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie

Zoznam zrealizovaných prevádzok BILLA

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital