Zwirn BCT 3

Lokalita

Bratislava

Kategória

Polyfunkcia

Rok

2021

Rozsah

34 000 m2

Rozsah riešenia
BIM

Prípojky VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, areálové osvetlenie, dieselagregát, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, návrh umelého a núdzového osvetlenia so svetelnotechnickým výpočtom, EPS, HSP, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital