LKT Bažantnica

Lokalita

Bernolákovo

Kategória

IBV

Rok

2019 – 2021

Rozsah

300 byt. jednotiek

Rozsah riešenia

Prípojky NN, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital