Roechling Automotive

Lokalita

NMnV

Kategória

Priemysel

Rok

2017

Rozsah

8 000 m2

Rozsah riešenia

Trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, areálové osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, návrh umelého so svetelnotechnickým výpočtom, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital