Výrobno – skladová hala AAF

Lokalita

Trenčín

Kategória

Logistika

Rok

2020

Rozsah

32 000 m2

Rozsah riešenia

Prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, návrh umelého a núdzového osvetlenia so svetelnotechnickým výpočtom, EPS, HSP, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital