Esterházyho palác

Lokalita

Bratislava

Kategória

Polyfunkcia

Rok

2021

Rozsah riešenia
KNX

Prípojky VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, areálové osvetlenie, UPS, automatizovaná elektroinštalácia KNX: riadenie UK, CHLAD, svetelných a zásuvkových okruhov, tieniaceho systému, prístupový systém, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, návrh umelého a núdzového osvetlenia so svetelnotechnickým výpočtom kamerový systém, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital