Rodinný dom pod Vinicou

Lokalita

Limbach

Kategória

Rezidencie

Rok

2020

Rozsah riešenia
BIM KNX

Prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, automatizovaná elektroinštalácia KNX: riadenie UK, CHLAD, tieniaci systém, svetelné a zásuvkové okruhy, prístupový systém, štrukturovaná kabeláž, satelitné rozvody, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital