Mountpark Sereď

Lokalita

Sereď

Kategória

Logistika

Rok

2017

Rozsah

214 000 m2

Rozsah riešenia

Prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, EPS, HSP, bleskozvod a uzemnenie.

© 2021 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2021 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital