Vila Údolná

Lokalita

Bratislava

Kategória

Rezidencie

Rok

2021

Rozsah riešenia
Niko home control

Prípojky NN, automatizovaná elektroinštalácia NHC: riadenie UK, CHLAD, tieniaci systém, svetelné a zásuvkové okruhy, , prístupový systém, štrukturovaná kabeláž, satelitné rozvody, bleskozvod a uzemnenie.

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital