O NÁS


JANELE je súkromná firma, špecializáciou ktorej sú elektroprojekcie, revízie, elektroinštalácie, montáž MaR, EPS, aktívnych bleskozvodov, návrhy a montáže úsporných zariadení vo verejnom osvetlení, kabelážne systémy pre komunikačné zariadenia (štrukturované kabelážne systémy, počitačové a terminálne siete, telefónne rozvody a ostatní priemyselné kabelážne siete).

Aktivity firmy smerujú k zabezpečeniu komplexného riešenia rozvodov elektrickej energie a komunikačných rozvodov v budovách, resp. objektoch.

Za týmto účelom má firma vybudované silné zázemie v dodávkach technológií povrchovej i podpovrchovej inštalácie akýchkoľvek káblových rozvodov s možnosťou dodávky koncových zariadení podľa konkrétnych potrieb uživateľa.

NAšE SLUŽBY


Projekcia

Naša spoločnosť sa zaoberá projekciou v oblasti silnoprúdových inštalácií pre rôzne typy stavieb. Pripravujeme projekty elektroinštalácií pre rodinné domy, bytové domy, obchodné strediská, centrá, bytovky, priemyselné haly a iné. Projektujeme systémom BIM (3D model) ale aj v AutoCAD-e (2D model).

Realizácia

Ponúkame kompletnú realizáciu elektroinštalačných prác, inteligentnej elektroinštalácie a dodavky materiálu. Vykonávame kompletné elektroinštalácie rodinných domov,bytových domov,prevádzkových hál, priemyselných objektov a kancelárskych priestorov.

Revízie

Ponúkame reálny pohľad na stav Vašej elektriny a na Vašu bezpečnosť. Poskytujeme odborné prehliadky a skúšky, t.j. revízie elektroinštalácie v rodinných domov, bytovkách, revízie bleskozvodov, elektrických zariadení a elektrického ručného náradia v zmysle STN 33 1500,STN 33 1600.

Výroba rozvádzačov

Pri výrobe rozvádzačov vychádzame z individuálnych požiadaviek zákazníka.

ZÁKLADNÉ HODNOTY FIRMY


Názov JANELE nepredstavuje len meno firmy, ale aj základné hodnoty na ktorých nám záleží a princípy, na ktoré kladieme dôraz, a to :

Profesionalita

Profesionalita vychádzajúca z  nášho neustáleho vzdelávania sa a zdravej súťaživosti. Vyjadrujeme ňou trvalé smerovanie ku kvalite poskytovaných služieb, založenej na vedomostiach a niekoľkoročných skúsenostiach našich pracovníkov. Sme nároční na nami vykonané pracovné postupy a na našich spolupracovníkov.

Dôveryhodnosť

Dôveryhodnosť, na základe ktorej chceme vybudovať silnú a úspešnú spoločnosť, odborne rešpektovanú, spoľahlivú a čestnú. Preto vždy konáme v súlade s etickými normami, dodržujeme pracovnú disciplínu, zodpovedne a včas plníme svoje povinnosti. Zakladáme si na korektných vzťahoch ku klientom a zabezpečujeme efektívny výkon služieb v oblasti elektroenergetiky.

Zodpovednosť

Zodpovednosť je princíp, ktorý úzko súvisí s profesionalitou našich ľudí. Nepodceňujeme ju a preberáme ju za všetku našu vykonanú prácu. A to všetko pri rešpektovaní zákonov, noriem a dodržiavaní zásad bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia. Rovnako sme si vedomí rizika, ktoré je s našou prácou spojené.

Stabilita

Stabilita firmy a jej rozvoj je postavená na našej profesionalite a dôveryhodnosti. Naše úsilie vedie k trvalému rastu produktivity, rentability, vysokej kvality a profesionality všetkých pracovných výkonov. Neustále sa obohacujeme o nové poznatky a priebežne ich odovzdávame novým spolupracovníkom, aby aj oni mohli udržiavať úspešnosť firmy.

Kvalita

Kvalita ponúkaných služieb závisí od výkonných a motivovaných ľudí, ktorí sa podieľajú na úspechu spoločnosti. Aby sme mohli všetky vyššie uvedené princípy uplatňovať, spolupracujeme s ľuďmi, ktorí skutočne rozumejú svojej práci, vidia za hranice svojich štandardných povinností a hľadajú ďalšie riešenia a príležitosti. Naši spolupracovníci sú pripravení na úlohy a výzvy spojené s ich pracovnou pozíciou. V našich poskytovaných službách sa snažíme byť SMART. Poskytujeme vysokokvalitné služby a implementujeme do nich moderné technológie a inteligentné elektroinštalačné riešenia pre rodinné domy, bytové domy, podniky.

CIELE FIRMY


Ambíciou našej spoločnosti je stať sa jednou z vedúcich spoločností na trhu, na ktorom pôsobíme. Cieľom našej spoločnosti je etablovať sa a získať postavenie uznávanej spoločnosti na Slovenskom trhu v oblasti elektroinštalačných riešení, rovnako dosahovať pozitívne výsledky a byť ústretoví voči našim zákazníkom.

Kontakt


Fakturačné údaje

JANELE, spol. s r.o.


Pochabany 104

956 38 Pochabany

IČO: 47568658

DIČ: 2024008228

IČ DPH: SK2024008228

Adresa: Pochabany 104, 956 38 Pochabany

Mobil: +421 915 781 697

Email: jozef.januska@janele.sk

Kancelária

Adresa: Mlynské nivy 58 | Bratislava | 821 05 budova BOND 2.poschodie, kancelária č.204

Fakturačné údaje

Jozef Januška - ELEKTROMONTÁŽE

Pochabany 104

956 38 Pochabany

IČO: 13951378

DIČ: 1020432512

IČ DPH: SK1020432512

Adresa: Pochabany 104, 956 38 Pochabany

Mobil: +421 905 640 616

Email: elektromontaze.januska@gmail.com

Kontaktujte nás

fb.png, 322Bin.png, 415B