Prevádzky Billa

Lokalita

Slovenská republika

Kategória

Obchodné priestory

Rok

2019 – 2021

Rozsah riešenia

Pre takmer 30 prevádzok predajní Billa po celom Slovensku sme zrealizovali nasledovné: prípojka VN, trafostanica, distribučné rozvody, prípojky NN, areálové rozvody NN, slaboprúdové rozvody, verejné osvetlenie, silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia, EPS, HSP, bleskozvod a uzemnenie

Zoznam prevádzok BILLA

© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital
© 2023 JANELE spol. s r.o. |
Vytvoril BOLD Digital